headerfoto


Nieuwsbrief februari 2011

Geen kustpad NAAR het zuiden, wel wandelen IN het zuiden.

De inschrijvingen voor de Pieterpadwandelweken in augustus en september zijn inmiddels goed op gang gekomen. Op alle weken zijn echter nog plaatsen beschikbaar. Vanaf nu starten we ook weer met adverteren in diverse kranten en buitensporttijdschriften. Zoals elk jaar geldt ook nu weer: wacht niet te lang met inschrijven want vol is vol! En omdat we graag kleinschalig willen blijven, gaan we met maximaal 20 wandelaars per week op pad.

Net als in 2010 is er ook dit jaar weinig belangstelling voor de wandelweken over het kustpad. Daarom hebben wij besloten om deze wandelweken niet meer te organiseren. Des te meer energie steken we nu in het organiseren en begeleiden van de wandelweken over het Pieterpad en vanaf 2012 ook over de GR5. Bovendien geeft het ons de ruimte om vanaf nu ook wandelingen IN het zuiden te gaan organiseren.

Wandelen IN het zuiden.

Om alvast warm te lopen en om kennis te kunnen maken met de begeleiders van Op Stoute Schoenen gaan wij vanaf 2011 ook een aantal één- en meerdaagse wandelingen IN het zuiden organiseren. Wandelingen waar je ons kunt ontmoeten want we lopen zelf ook mee. Daarnaast zul je wellicht ook oud deelnemers aan de kampeerwandelweken van de voorbije jaren kunnen ontmoeten. Dus trek je stoute schoenen aan en loop een keer met ons mee. Laat het ons wel even weten want we willen de wandelgroep gaag klein houden. Mocht er erg veel belangstelling zijn, dan organiseren we de betreffende wandeling gewoon nog een keer.

Rondom de St. Pietersberg.

De eerste wandeling IN het zuiden is op zondag 27 februari a.s. We lopen dan rondom de St. Pietersberg, ten zuiden van Maastricht. Meer informatie over deze wandeling vind je  op de website in de rubriek Wandelen IN het zuiden.

Wie doen er mee aan de kampeerwandelweken over het Pieterpad?

Regelmatig krijgen wij de vraag van belangstellenden hoe de groep is samengesteld die aan de kampeerwandelweken over het Pieterpad deelneemt.
Deze groep verandert natuurlijk elke week van samenstelling. Wandelaars die maar één week meelopen gaan naar huis, andere wandelaars lopen door en nieuwe wandelaars sluiten aan.
In 2009 en 2010 namen er zowel mannen alleen (12%), vrouwen alleen (55%) en echtparen (33%) deel aan de wandelweken.
De leeftijd van de deelnemers is erg gespreid. De jongste deelnemer tot nu toe is 31 jaar, de oudste is 70 jaar. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 53 jaar.
60% van de deelnemers loopt één week per jaar, 30% loopt twee weken, 6% loopt drie weken en 4% heeft het hele Pieterpad in één keer, in vier weken, met ons uitgelopen.

Volg ons op Twitter.

Sinds begin dit jaar twitteren wij onze wandelervaringen ook de wereld in.