headerfoto

Reis- en annuleringsafspraken


Door je in te schrijven voor een of meer van de Op Stoute Schoenen kampeerwandelweken stem je in met de volgende afspraken:

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
  1. Op Stoute Schoenen is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de kampeerwandelweken conform de verwachtingen die de deelnemer heeft op basis van onze publicaties.
  2. Op stoute schoenen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel geleden door de deelnemers aan de Op Stoute Schoenen kampeerwandelweken, door welke oorzaak dan ook en door wie dan ook toegebracht, behoudens door grove nalatigheid of door duidelijk aantoonbare schuld van Op Stoute Schoenen. Evenmin is Op Stoute Schoenen aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, inclusief geld.
  3. Op Stoute Schoenen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de gezondheidsconditie van de deelnemer en omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Op Stoute Schoenen.
  4. Op Stoute Schoenen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te verschaffen.
  5. Op stoute Schoenen is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gebreken in de wandeluitrusting of te kort schieten van de lichamelijke of geestelijke conditie van de deelnemer.

Annuleringsregeling
  1. Bij annulering van je deelname bedragen de annuleringskosten in ieder geval het bedrag van de aanbetaling.
  2. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de eerste kampeerwandelweek waarvoor is ingeschreven bedragen de annuleringskosten 50% van de totale deelnamekosten.
  3. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste kampeerwandelweek waarvoor is ingeschreven bedragen de annuleringskosten 100% van de totale deelnamekosten.
  4. Indien je gedurende een van de wandelweken onverhoopt je deelname moet afbreken, kunnen wij de kosten voor niet deelgenomen dagen niet restitueren.
  5. Op Stoute Schoenen heeft te allen tijde het recht om kampeerwandelweken te annuleren zonder verplichting van opgaaf van redenen. Reeds betaalde reiskosten zullen in dat geval volledig worden teruggestort.


Wij adviseren je een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.